עבירות רכוש הן פגיעה בזכותו של אדם להחזיק בקניינו – פגיעה בקניינו או גניבת קניינו. עם זאת, כל מקרה של עבירת רכוש נבדק בהתאם לנסיבות בו קרה: אופי העבירה, כמות הרכוש שנגנב והתנהגות ומאפייני הקורבן. ריבוי מקרי עבירות הרכוש בישראל הוביל לכך שבתי המשפט מתייחסים לעבירות אלה במלוא חומרת הדין. ישנן כמה סוגי עבירות רכוש, אותן אפרט בשורות הבאות.

גניבה

95גניבה היא לקיחת נכס של אדם ללא רשותו ומבלי שידע מכך. החוק עוסק בקניין פיזי, אך גם מתייחס לכל קניין בעל ערך, כמו למשל גניבת קוד לכספומט.

כדי שהעבירה תסווג כגניבה, לנאשם חייב להיות יסוד נפשי, כלומר, כוונה תחילה לפגוע בקניינו של האחר. כדי להאשים בגניבה, בית המשפט צריך להוכיח שלנאשם הייתה כוונה לגנוב או לפגוע ברכושו של האדם; מכאן גם נובע אחד הסייגים לעבירה – במידה והנאשמים פרצו למקום אך לא לקחו את הרכוש שהיה בו, בית המשפט לא יסווג אותם כגנבים וזאת מכיוון שלא צלחו בהוכחה היסוד הנפשי, הכוונה לגנוב.

במקרה שהנאשם גנב 'בטעות' או בתחבולה, הדבר יחשב ליסוד נפשי מספק להרשעה בגניבה. ישנן גם נסיבות מחמירות לגניבה, בהן ייענש הנאשם במידה חמורה יותר: גניבה ממעסיק או מקשיש, שוד שכלל אלימות, שוד של כמה אנשים נגד אחד, אדם שגנב הרבה לאורך תקופה ארוכה וכו'.

פריצה

למרות הבלבול הרב אצל חלק לא מבוטל מהאנשים, פריצה וגניבה לא אחת הן. פריצה היא כניסת אדם למתחם (דירה, משרד, מפעל, מכונית וכו') שאינו שלו ובלי אישור, בלי קשר להאם התכוון לגנוב רכוש או לאו. למרות הסייגים, ברוב עבירות הפריצה מתבצעת גם עבירת גניבה, שכן פורצים מעוניינים בדרך כלל לחדור למתחם בגלל הערך שקיים בתוכו.  בנוסף לכך, כניסה למקום שלא בדרך טבעית (כמו דרך החלון) או הפעלת כוח כדי ליצור פתח חדש, גם נחשבת לעבירת פריצה.

מה העונש?

  • במקרה של אדם שגונב מאדם אחר ואין נסיבות מחמירות, יכול בית המשפט לגזור מאסר של עד שלוש שנים.
  • במקרה ועובד ציבור גנב מהמדינה רכוש ששווה מעל 1,000 ש"ח, יכול בית המשפט לגזור עליו עשר שנים בכלא.
  • במקרה של גניבת רכוש מדינה ששווה למעלה מ- 1,000 ש"ח ממעסיק ע"י עובדו או במקרה של גניבת נכס מתאגיד ע"י עובד בתאגיד – יכול בית המשפט לגזור על הנאשם שבע שנים בבית הסוהר.

אז מה אפשר לעשות?

כאמור לעיל, ישנם סוגים שונים של עבירות רכוש וכל אחד נשפט לגופו בהתאם לנסיבות בהן התבצע. ייעוץ משפטי טוב יכול להוביל להקלת בעבירות הנאשם, לעסקות טיעון שעדיפות על שני הצדדים ואף הפחתת חומרתו של גזר הדין במקרה ובית המשפט מצא את הגנב אשם .מאידך, במקרה ואדם הןא קורבן של עבירת ריכוש, ייעוץ משפטי יכול להגדיל את סך הפיצויים וחומרת גזר הדין.