94

באופן כללי, ניתן להסיק שהמשותף לרוב עבירות המין הוא חוסר ההסכמה. כאשר מתבצע אקט מיני שלא מוסכם על שני הצדדים, ניתן להאשים את התוקף בכמה סוגים שונים של עבירות. גם כשישנה הסכמה, אך הדבר נעשה תוך ניצול יחסי מרות, או שהקורבן בגיל צעיר, מדובר בעבירת מין. במאמר זה אעמוד על סוגים שונים של עבירות מין, אסביר אותן ואת ההבדלים בינהן.

מעשה מגונה

החוק מגדיר מעשה מגונה ככזה שנעשה למטרת גירוי, ביזוי או סיפוק מיני. מעשה מגונה חייב להעשות מתוך חוסר הסכמה של הקורבן והוא יכול לכלול אוננות בפרהסיה, חשיפת איבר המין בציבור וכו. מעשה מגונה לא נחשב לבעילה כיוון שהתוקף לא מחדיר איבר או חפץ לקורבן.

מעשה סדום

מעשה סדום הוא החדרה של חפץ או איבר מאברי הגוף לפי הטבעית של אדם שלא הסכים לכך. במקרה ומדובר בנער בין הגילאים 14-18 שהותקף במסגרת של יחסי מרות, השגחה או חינוך, יחשב מעשה הסדום לעבירה פלילית. מעשה סדום נחשב לעבירה פלילית גם כשהקורבן מעל גיל 18, אך המעשה נעשה תוך ניצול יחסי מרות. כל מעשה סדום שלא כולל את הסייגים שנכתבו לעיל, יחשב למעשה אונס.

בעילה

החוק מגדיר בעילה כהחדרה של חפץ או איבר מאיברי הגוף לאיבר מינו של הקורבן, ללא הסכמתו. המעשה נחשב בעילה גם אם ישנה הסכמה אך הקורבן מתחת לגיל 14 ולא נשוי. כאשר הקורבן בן 16-18, יחשב המעשה לבעילה כאשר יעשה ניצול של  יחסי השגחה, חינוך או מרות. אחרי גיל 18, הקריטריון לבעילה יהיה ניצול יחסי מרות, שירות, או הבטחת שווא לנישואין.

אונס

אונס היא עבירת המין בעלת ההשלכות הקשות מכולן. מעשה מיני יחשב לאונס כאשר אדם יחדיר את איבר מינו לאדם אחר שלא בהסכמתו, או כאשר אדם רימה אדם אחר כדי לקבל ממנו הסכמה ליחסי מין. למרות שבחוק מדובר על החדרת איבר המין באופן ספציפי, בית המשפט מתייחס ברוב המקרים גם להחדרת איברים אחרים כאונס. בנוסף לכך, יחסי מין עם קטין שטרם הגיע לגיל 14 יחשבו לאונס, גם אם הקטין הביע הסכמה לכך. מעבר לכך, קיום יחסי מין עם אדם הלוקה בנפשו נחשב גם למעשה אינוס.

אז מה ההבדל בין בעילה לאונס?

ההבדל העיקרי בין בעילה לאונס הוא שבאונס מופעל כוח וההסכמה לא קיימת בכלל. כאשר יש הסכמה אך הדבר נעשה כלפי אדם מתחת לגיל 14, הדבר יחשב לעבירת בעילה בהסכמה, עבירת מין עם השלכות פחות חמורות מעבירת האונס. כמו כן, קיום יחסי מין עם אדם בגיל 14-18 תוך ניצול יחסי חינוך, תלות או מרות נחשב גם כן לעבירת בעילה בהסכמה, אף לא לאונס.