מעצר היא פעולה שמבוצעת על ידי נציגי השלטון ומטרתה היא לא ענישה, אלא הגבלת חופש התנועה. הגבלת חופש התנועה של אזרח יכולה להתנגש עם עקרונות הדמוקרטיה, בכך שהיא נוגדת את יסוד כבוד האדם וחירותו. כתוצאה מכך, יצר המחוקק כללים לניהול המעצר וקבע כמה סוגים שונים של מעצר, עליהם אדבר בשורות הבאות.

מתי ניתן לבצע מעצר?

98מעצר יתבצע רק כאשר יש חשד סביר לביצוע עבירה שעונשה הוא למלעלה משלושה חודשי מאסר. גם במקרים אלה, על בית המשפט להתחשב בנסיבות המקרה ולבחון חלופות למעצר כמו עיכוב של שלוש שעות בתחנה. יש לזכור כי מעצר יכול להיות חוויה רעה יותר משהות בבית סוהר ולכן חשוב להבין מה הם סוגי המעצרים וכי ניתן לשכנע את בית המשפט להחליף סוג אחד באחר, או לבחון חלופות למעצר.

למה לעצור?

ישנם מספר סיבות שבגללן עוצרים אדם: אם האדם מסוכן לסביבה ויכול להזיק לאחרים, יעצרו אותו כדי לבודד את האיום. במקרה ומדובר בפשע שכולל יותר מאדם אחד, יעצר האדם כדי למנוע תיאום גרסאות וכתוצאה מכך שיבוש בהליכי החקירה. עוד סיבה היא כי אדם יכול לברוח לפני שיעמוד לדין או להתחמק מעונש לאחר המשפט שלו. ישנן גם סיבות יותר אלטרואיסטיות, כמו אספקת מקום מגורים זמני לאדם שאין לו בית.

מעצר ראשוני

את המעצר הראשוני תבצע בדרך כלל המשטרה והיא תעשה זאת רק אם ברשותה חשד סביר לביצוע עבירה. במקרה והעונש של העבירה שחשודים בה הוא למעלה משלושה חודשי מאסר, רשאית המשטרה לעצור את החשוד לתקופה של עד 24 שעות. בתום 24 השעות, החקירה מועברת לידיו של בית המשפט.

מעצר ימים

מעצר ימים יתבצע כאשר למשטרה יש חשד סביר לביצוע עבירה והיא זקוקה לכמה ימים כדי להשלים את תהליך החקירה. במידה ויש עילה, בית המשפט יכול להאריך את המעצר עד 15 ימים ובקשה להארכת מעצר מעבר ל30 יום טעונה אישור מצד היועץ המשפטי לממשלה. חוזק הראיות שהביאה המשטרה יקבע האם החשוד יכנס למעצר ימים או למעצר עד תום ההליכים.

מעצר עד תום ההליכים

שלא כמו במעצר ימים, בו נדרש רק חשד סביר, מעצר עד תום ההליכים יתבצע כאשר הראיות שהמציאה המשטרה מביאות בסיס עובדתי להרשעה.  מטרת המעצר היא לפתוח בהליך פלילי שנועד לשים את החשוד מאחורי סורג ובריח עד למתן הדין. על בית המשפט לא להיות פזיז במתן מעצר עד תום ההליכים ולאפשר לחשוד להיעזר בעורך דין פלילי שיכול להקל את עונשו באופן משמעותי.

נעצרתי. מה לעשות?

הדבר הראשון והחשוב ביותר שאדם צריך לעשות במקרה והוא נעצר הוא ליצור קשר עם עורך דין פלילי שבקיא בתחומו. בעיית המעצר נחשבת למסועפת ומורכבת, ועורך דין טוב יכול לשכנע את בית המשפט שעדיף להציג לנאשם חלופות למעצר, או אפילו לגרום לו להבין כי לא הייתה עילה למעצר מלכתחילה.